Scoringslijsten

Een belangrijk hulpmiddel voor het vaststellen van humane eindpunten kan het gebruik van scoringslijsten zijn. Een scoringslijst is een (elektronisch) invulformulier waarop, met een van tevoren vastgestelde regelmaat, de klinische status van het proefdier wordt bijgehouden.

Met een scoringslijst ontstaat over de tijd inzicht in het verloop van de gezondheidstoestand van het dier. In de Nederlandse Code of Practice welzijn Proefdieren wordt dit verslag aangeduid als het ´welzijnsdagboek´ (zie video). 

Voor elke wetenschappelijke procedure kan een aparte scoringslijst ontworpen worden, waarop tijdens het onderzoek de meest relevante klinische verschijnselen worden aangetekend. In het geval van een nieuwe procedure kunnen deze niet bekend zijn en is een brede beoordeling van het dier noodzakelijk. Bij bekende procedures kan de evaluatie beperkt blijven tot de relevante klinische verschijnselen en eventuele bijzonderheden. De scoringslijst moet logisch / consequent, gemakkelijk in gebruik en specifiek zijn, maar bovendien gevoelig genoeg om subtiele veranderingen in het welzijn van het proefdier zichtbaar te kunnen maken.

Analyse van de scoringslijst toont dan in de tijd het patroon in herstel of verslechtering van de gezondheid van het individuele dier en geeft een beeld van het effect van de procedure op de gezondheid van het dier. Voor het bepalen van het humane eindpunt is de scoringslijst een onmisbaar instrument. 

Een voorbeeld van een lijst van algemene klinische verschijnselen, die kunnen worden opgenomen in een scoringslijst, is hier te vinden.

Voor een aantal specifiek typen onderzoek (bijv. kankeronderzoek, toxiciteitsonderzoek, etc.) worden voorbeelden van scoringslijsten gegeven in het beveiligde deel van de website. Als u bent ingelogd kunt u hier klikken om naar dit deel van de website te gaan.

Video: het bijhouden van een welzijnsdagboek

Voorbeeld van het invullen van een scoringslijst