Fysische omgevingsfactoren

Pups, zieke dieren en geopereerde dieren hebben een sterke voorkeur voor een wat hogere temperatuur en behoefte aan schuilmogelijkheden. 

Luchtvochtigheid en ventilatie

Dieren zijn ook gevoelig voor grote schommelingen in luchtvochtigheid en ventilatiefrequentie. Aandoeningen van de ademhalingswegen (bij te hoge luchtvochtigheid) en ringtail (bij te lage luchtvochtigheid) kunnen met dergelijke schommelingen in verband worden gebracht. Extreem hoge en lage luchtvochtigheden moeten worden vermeden evenals snelle veranderingen daarin.

Ultrasone gevoeligheid

Ratten zijn daarnaast zeer gevoelig voor geluid van een hoge frequentie (ultrasoon geluid). Deze geluiden moeten worden voorkomen, in het bijzonder tijdens de rustfase. Elektronische apparatuur in dierkamers kan dit soort verstoring genereren.
Albino ratten zijn bijzonder gevoelig voor licht. De lichtintensiteit moet worden beperkt tot een maximum van 60 lux rond deze dieren.

Ringtail