Uitgelegd

Klinische status

Een overzicht van de gezondheidstoestand van een (ziek) dier. Uit deze status kan een indruk verkregen worden over het verloop van de ziekte in de tijd en is derhalve voor het bepalen van humane eindpunten van essentieel belang. Voor het monitoren en registreren van de klinische status kan gebruik worden gemaakt van scoringslijsten.