Fysiologische parameters

Fysiologische normaalwaarden voor zebravissen kunnen worden onderverdeeld in milieufactoren, algemene fysiologische factoren en bloedwaarden. De normaalwaarden zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Milieufactoren voor de waterkwaliteit

In het laboratorium is het van belang de waterkwaliteit optimaal te bewaken en zebravissen te huisvesten in systemen waar deze waterkwaliteit kan worden gegarandeerd. Er liggen geen normen vast. De parameters die worden gehanteerd zijn richtlijnen op basis van literatuur en ervaringen in laboratoria (zie de tabel in 'fysische omgevingsfactoren').

Algemene fysiologische factoren

Factor (eenheid)

Waarden

Lengte en gewicht volwassen vissen (vanaf 5-6 maanden)

30-40 mm; 350-500 mg (vrouwtjes iets groter dan mannetjes)

Levensduur

Tot 66 maanden (gemiddeld 42 maanden); praktijk: na 24 maanden meer welzijns- en gezondheidsproblemen

Ademhalingsfrequentie (min)

80 (bewegingen kieuwdeksel)

Aantal chromosomen

25 chromosomen (4n)

Geslachtsrijp

Geslachtontwikkeling: 1-3 maanden (in het begin zijn alle individuen vrouwtjes (juveniele ovaria), daarna verandering in mannetjes (verandering juveniele ovaria in testes) of volwassen vrouwtjes (ontwikkeling juveniele ovaria naar volwassen ovaria)

Fokrijp

Vanaf 3 maanden

Cyclus

Vrouwtjes kunnen met tussenpozen van een paar dagen eitjes produceren (afhankelijk van de lichaamsconditie); voor goede reproductie en voorkomen van gezondheidsproblemen is eens per week eitjes afzetten nodig  

Legselgrootte

Afhankelijk van de lichaamsconditie van de vrouwtjes en de zebravislijn; grote variatie van slechts een klein aantal tot wel 1000; gemiddelde tussen 100-300 per vrouwtje

Ontwikkeling

Bij 28.5 graden Celsius; embryo (0-72 uur): larve:> 72 uur na bevruchting; eerste 24 uur segmentering daarna organogenese; hatching: 48-72 uur na bevruchting; zelfstandig voeden: 120-168 uur na bevruchting

Bloedwaarden

De volgende waarden zijn indicaties gebaseerd op verschillende bronnen.

Bloedwaarden (eenheid)

Waarden (gemiddelde ± 1SD)

Opmerkingen

Bloedvolume (μl /vis)

20-25

Gebaseerd op maximaal verkrijgbaar volume bij bloedafname

hemoglobine (g/dl)

mannetjes: 13.2±0.8

vrouwtjes: 13.1±1.9

 

hematocriet (% vol)

mannetjes: 30.9±5.5

vrouwtjes: 26.7±4.4

Mannetjes en vrouwtjes samen: 31.5±5.7

Leukocyten (*1000/mm3)

~ 80

Verdeling: lymfocyten (71-92%); monocyten (5-15%); neutrofielen (2-18%); eosinofielen (0-2%); basofielen (0-2%)

Erythrocyten (*106/ μl)

3.0 (range 2.9-3.2)

 

Glucose (mg/dl)

82.2±12.0 (range 62.0-91.0)