Pijngedrag

In het algemeen wordt pijn onderscheiden in acute pijn en chronische pijn. Acute pijn, bijvoorbeeld als gevolg van een operatieve ingreep of ziekte kenmerkt zich veelal door een aantal gedragsveranderingen zoals agressie, isolatie in de groep, rusteloosheid, zelf-mutilatie en autonome reacties als vergrote pupillen, versnelde ademhaling.

Chronische pijn

Bij chronische pijn, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van tumoren, vallen een verminderde conditie, pilo-erectie, sociale isolatie en het ineen gedoken zitten (een hunched-back houding) op. Dieren vallen af in gewicht en zijn minder actief. Bij ziekte neemt het dier meestal weinig water op en droogt daardoor snel uit. 

Pica-gedrag

pijn in muizen, zowel acuut en chronisch kan ook tot pica-gedrag leiden; gedrag waarbij een dier de ziekelijke neiging heeft om beddingmateriaal uit de kooi of andere ongewone substanties te eten (zie video's).

Een 'hunched-back" houding met pilo-erectie.

Video 1: een muis die zaagsel eet (pica-gedrag)

Video 2: een liggende muis die zaagsel eet (pica-gedrag)