Open en gesloten deel

Deze website over humane eindpunten heeft een ‘open’ en ‘gesloten' sectie.

Het open gedeelte is toegankelijk voor iedereen en bevat algemene informatie over normaal gedrag van muizen en ratten, een overzicht van relevante wet- en regelgeving en documentatie.

Het gesloten deel bevat meer diepgaande informatie over:

 • gedrag;
 • klinische verschijnselen, zowel specifieke als algemeen;
 • inschatting van pijn en ongerief;
 • pathologie.

En geeft ook info via:

 • interactief training materiaal;
 • foto- en videomateriaal van klinische verschijnselen;
 • een woordenboek met links binnen de website en verwijzingen naar het beeldmateriaal.

Het gesloten deel is alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord. Toegang kan aangevraagd worden per e-mail en wordt gegeven aan personen die:

 • werken bij een instituut in het biomedisch onderzoek en/of;
 • betrokken zijn bij biomedisch onderzoek, experimenten of onderwijs (zie onder 'gebruik voor onderwijs' hieronder);
 • getraind zijn als onderzoeker, dierverzorger/biotechnici of een andere positie in dit kader;
 • betrokken bij relevante beleidsmakende activiteiten, zoals overheidsinstanties, regelgevende instanties.

Wijzigingen in gegevens/werksituatie moeten altijd doorgegeven worden aan het secretariaat van de website. 

Het secretariaat behoudt altijd het recht om toegang tot de website te weigeren of te ontnemen. 

Indien u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft: log hier in
Indien u geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft: klik hier om te registreren

Gebruik voor onderwijs

Indien de website wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden en er meerdere accounts nodig zijn, kunnen studenten zich individueel registreren. Klik hier om te registreren. 

Studenten kunnen de Humane Endpoints website blijven gebruiken na het volgen van de cursus, maar kunnen hun account ook verwijderen.