Introductie

De in het laboratorium gebruikte zebravis (Danio rerio) stamt af van zebravissen die leven in de subtropische delen van Zuidoost-Azië. Kennis van de natuurlijke leefsituatie van zebravissen geeft informatie over de optimale houderij-condities. 

De zebravis is een zoetwatervis, behorend tot de familie van de karperachtigen. De natuurlijke habitat van zebravissen bestaat uit plekken...

  1. met stilstaand of nauwelijks stromend, relatief helder (meer dan 30 cm zicht) en ondiep (10 cm tot een meter) water;
  2. in gebieden die regelmatig overstromen door moesson regens, en/of worden geïrrigeerd, zoals rijstvelden;
  3. met overhangende vegetatie en waterplanten; 
  4. met een bodem van klei, modder, rotsen, steentjes en/of leem.

Zebravissen worden gevonden in een zeer brede temperatuur range, van 6 tot 38 graden Celsius, afhankelijk van plaats en seizoen. De pH-waarde van het water varieert van licht zuur (pH 5.9) tot licht basisch (pH 8). 

Er bestaat een groot aantal lijnen of stammen zebravissen, zoals AB, Tübingen (TU), Tupfel Long Fin (TL), leopard (‘luipaard)’ en albino (zie afbeeldingen 1 t/m 5). Deze lijnen verschillen zowel genetisch, morfologisch, fysiologisch als gedragsmatig van elkaar. Zowel volwassen zebravissen als embryo’s en larven worden gebruikt voor onderzoek.

Hiernaast staan afbeeldingen van een mannetje en een vrouwtje van twee lijnen vissen. Het vrouwtje heeft een ‘dikke’ buik, gevuld met eitjes. De TL heeft lange vinnen en heeft een ‘stippenpatroon’ in plaats van een ‘strepenpatroon’. Beide veranderingen zijn het gevolg van spontaan voorkomende mutaties. De TL wordt vaak gebruikt omdat de lijn veel eitjes produceert. Afbeelding 5 toont een zwemmend mannetje en vrouwtje van de Albino lijn, een pigmentloze vis.

In de ‘white paper’ behorend bij deze website staat uitgebreide achtergrondinformatie over de leefwijze van de zebravissen, de houderij in het lab, voorkomende ziektebeelden en humane eindpunten. De informatie op de webpagina’s is een beknopte versie hiervan. De white paper kan worden opgevraagd door een E-mail te sturen naar 3RsCentreULS@uu.nl. Verder kan op de volgende site informatie gevonden over verschillende afwijkingen en gradaties in ernst hiervan.

AB_vrouwtje

Afbeelding 1. AB vrouwtje

AB_mannetje

Afbeelding 2. AB mannetje

TL_vrouwtje

Afbeelding 3. TL vrouwtje

TL_mannetje

Afbeelding 4. TL mannetje

Albino_mannetje_vrouwtje

Afbeelding 5. Zwemmend albino mannetje en vrouwtje