CCAC

De Canadian Council on Animal Care (CCAC) is een non-profit, autonome en onafhankelijke organisatie die werd opgericht in 1968. De CCAC bestaat uit 22 lidorganisaties, waaronder wetenschappers, docenten, dierenartsen en vertegenwoordigers van de industrie en dierenbeschermingsorganisaties.

De CCAC bezoekt deelnemende instituten met proefdieren en beoordeelt deze op diverse documenten, waaronder de CCAC richtlijnen en beleidsdocumenten.

Door de Canadian Council on Animal Care is in 1998 een rapport uitgebracht over de toepassing van humane eindpunten. De CCAC definieert een eindpunt als:
“Een punt waarop pijn en/ of stress voor een dier wordt beëindigd, geminimaliseerd of teruggebracht door het humaan te doden, een pijnlijke procedure stop te zetten of een pijn-/ stressverlichtende behandeling toe te passen.”

Algemene aanbevelingen:

  • minimaal twee of drie keer per dag observeren en klinisch onderzoeken;
  • bij bloedafname zijn ook hormonale indicaties mogelijk;
  • verantwoordelijkheden en taakverdeling vastleggen;
  • pilotstudie uitvoeren om morbiditeit, ziekteverloop, en waarnemingsfrequentie te bepalen.

Specifieke aanbevelingen voor eindpuntimplementatie bij kankeronderzoek:

  • wanneer de tumor interfereert met normale lichaamsfuncties;
  • bij meer dan 20% gewichtsverlies (inclusief het tumorgewicht);
  • bij ulceratie/ infectie van tumor;
  • bij aanhoudend zelfmutilerend gedrag;
  • bij invasie op omliggend weefsel door de tumor.