Fysiologische parameters

Fysiologische normaalwaarden voor de rat kunnen worden onderverdeeld in milieufactoren, algemene fysiologische factoren en bloedwaarden en zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Milieufactoren

Milieufactoren (eenheid) Waarde
Temperatuur (ºC) 20-24*
Relatieve luchtvochtigheid (%) 55 ± 10
Ventilatie (luchtverversingen/uur) 10-20
Licht/donker (uren) 12-14 / 12-10
Minimaal vloeroppervlak kooi (cm²) 800
Minimaal vloeroppervlak / dier van een bepaald gewicht (cm²)

200 (0-200 g)

250 (200-300 g)

350 (300-400 g)

450 (400-600 g)

600 (> 600 g)

Vloeroppervlak fokdier met pups (cm²) 800
Minimale kooihoogte (cm) 18
Maximale lichtintensiteit dierkamper (gemeten op dierniveau in lux) 60

* Een hogere temperatuur is nodig bij naakte muizen, pasgeboren dieren en bij geopereerde of zieke dieren (gegevens gewijzigd van bron: Handboek Proefdierkunde; Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek- van Zutphen, Baumans en Ohl, 2001).

Algemene fysiologische parameters

Algemene fysiologusche parameters (eenheid)  Waarde
Volwassen gewicht (g)

300-500 (male)

250-300 (female)

Levensduur (jaren) 1-2
Hartslagfrequentie in rust (per min) 300-500
Ademhalingsfrequentie in rust (per min) 70-110
Lichaamstemperatuur (ºC) 37.5-38.5
Aantal chromosomen (2n) 42
Lichaamsoppervlakte (cm²)

130 (50 g)

250 (130 g)

325 (200 g)

Waterinname (ml/100 g/dag) 10-12
Geslachtsrijp (weken), mannetje en vrouwtje 6-8
Fokrijp (weken), mannetje en vrouwtje 10-12 
Oestrische cyclus (dagen) 4-5
Oestrusdyuur (uren) 14
Draagtijd (dagen) 21-23
Nestgrootte 6-12
Geboortegewicht (g) 5
Speengewicht (g) 40-50
Speenleeftijd (days) 21

Bloedwaarden

Bloedwaarden (eenheid)   Waarde 
Bloedvolume (ml/kg) 60
hemoglobine (g/100ml) 14-20
hematocriet (vol %) 36-48
Leukocyten (×1000/mm³) 6-17
Glucose (mg/100ml) 134-219