Over deze website

Deze website is bedoeld om het bewustzijn en de kennis van humane eindpunten te verbeteren en zo het ongerief voor proefdieren te verminderen. U leert over het monitoren van welzijn bij proefdieren en het toepassen van humane eindpunten, die de wetenschappelijke kwaliteit van uw onderzoek verhogen. Lees hier meer.   

De website is gratis toegankelijk, maar u kunt bijdragen aan het voortbestaan door het geven van een vrijwillige donatie

De Humane Endpoints website is onderdeel van het 3R's-Databaseprogramma, samen met www.interspeciesinfo.com. Deze website helpt je om het juiste model bij je onderzoek te vinden, wat een vermindering van het aantal benodigde proefdieren kan betekenen.

Open en gesloten deel

De website heeft een open en een gesloten deel. Het open deel is algemeen toegankelijk en bevat algemene informatie over humane eindpunten en normaal gedrag van muizen en ratten. Het gesloten deel bevat gedetailleerde informatie en trainingsmodules over het toepassen van humane eindpunten en afwijkend gedrag. Klik hier om u te registreren voor het gesloten deel. 

E-learning en trainingsmodules

Probeer de interactieve E-learning Humane Endpoints, of één van de andere trainingsmodules. Met de trainingsmodules kunt u uw eigen kennis over humane eindpunten testen. Er zijn trainingen beschikbaar over specifieke onderzoeksgebieden of over specifieke thema's. Na het maken van een test kunt u uw score zien en de antwoorden bekijken. Trainingsmodules zijn alleen toegankelijk na registratie. Klik hier om direct naar de modules te gaan.