ILAR

Het ILAR (Institute of Laboratory Animal Resources) is een instituut dat gezaghebbende rapporten over de zorg en het gebruik van proefdieren voorbereidt en wetenschappelijke en technische informatie over proefdieren en andere biologische onderzoeksbronnen ontwikkelt en beschikbaar stelt. 

ILAR bevordert een hoge kwaliteit van humane zorg voor dieren en een gepast gebruik van dieren en alternatieven.
ILAR heeft binnen de missie van de Nationale Academie van Wetenschap een functie als adviseur voor de federale overheid, de gemeenschap van biomedisch onderzoek en de maatschappij.

ILAR heeft een tijdschrift met een vast thema per uitgave. De meeste nummers van deze uitgaven zijn online beschikbaar. Hier zijn de uitgaven te vinden, waar humane eindpunten centraal staan.   

Daarnaast heeft ILAR de volgende speciale rapporten over humane eindpunten gepubliceerd:

Hieronder is een tweetal relevante citaten uit dit rapport weergegeven (in het Engels):

"In the case of a pressing health problem, if the responsible person (e.g., investigator) is not available or if the investigator and veterinary staff cannot reach consensus on treatment, the veterinarian must have the authority (...) to treat the animal, remove it from the experiment, institute appropriate measures to relieve severe pain or distress, or perform euthanasia if necessary." (pagina 114) 

"Euthanasia may be planned and necessary at the end of a protocol or as a means to relieve pain or distress that cannot be alleviated by analgesics, sedatives, or other treatments. Criteria for euthanasia include protocol-specific endpoints (such as degree of a physical or behavioral deficit or tumor size) that will enable a prompt decision by the veterinarian and the investigator to ensure that the endpoint is humane and, whenever possible, the scientific objective of the protocol is achieved." (pagina 123)

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van ILAR.