Voeding

Ratten zijn omnivoren, hoewel hierover discussie bestaat. Sommigen beschouwen ratten als herbivoor die zich makkelijk kunnen aanpassen aan een omnivore leefwijze.

Door conditionering zijn ratten in staat een bepaalde smaak te associëren met ziekte of externe factoren. Daarnaast hebben zij een afkeer van zeer sterke smaken.

Coprofagie

De rat vertoont coprofagie. Door 5 tot 50% van hun ontlasting opnieuw op te eten, wordt een groot aantal vitaminen, mineralen, sporenelementen en andere nutriënten alsnog effectief door het spijsverteringskanaal opgenomen.

Veelal worden ratten ad libitum gevoerd in het laboratorium. Restrictieve voeding echter kan bijdragen aan het ouder worden van het dier, onder andere door een afname van het aantal spontane tumoren.