USDA / NIH

De zorg en het gebruik van proefdieren in de VS wordt geregeld door de Animal Welfare Act (1966, laatst gewijzigd in 2008).

De inspectie (Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)) van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) handhaaft de wet door inspectie van laboratoria en toezicht op de naleving van de wet.

De wet heeft geen betrekking op ratten, muizen en vogels. Deze soorten zijn beschermd onder de "Public Health Service (PHS) Beleid inzake Humane zorg en gebruik van proefdieren", die is gebaseerd op de Health Research Extension Act (1985). De PHS Policy geldt echter alleen voor de onderzoeksfaciliteiten die federale financiering van het National Institute of Health (NIH) ontvangen. Wetenschappers moeten voldoen aan de richtlijnen uiteengezet in de Guide for the Care and Use of Laboratory Animals van ILAR.