Gezondheid en activiteit

Een gezonde muis

De laboratoriummuis is genetisch het meest verwant met Mus Musculus; de wilde muis. Kennis over het gedrag van dit dier levert informatie op voor een inschatting van het welzijn van de laboratoriummuis.

De wijze waarop de laboratoriummuis invulling kan geven aan zijn natuurlijke gedragsrepertoire (zoals bijvoorbeeld nestgedrag) (zie video: nestgedrag en huddling in muizen), bepaalt mede de mate van welzijn van het proefdier. Van de laboratoriummuis is een groot aantal stammen beschikbaar, zowel inteelt als outbred. Het aantal lijnen is door de techniek van genetische modificatie sterk uitgebreid. Hierdoor bestaat er ook een grote variatie in gedragskenmerken en biologische normaalwaarden.

Muizen hebben een korte levensduur met hieraan gekoppeld een hoog metabolisme en een snelle ontwikkeling en reproductie. In het algemeen brengen ze een groot aantal jongen voort. Een gezonde laboratoriummuis is alert, nieuwsgierig, gaat sociale interacties aan, ziet er doorvoed en verzorgd uit en maakt een levendige indruk. Zie video: "Healthy nude mice".

Activiteit

Het gedragspatroon van de laboratoriummuis wordt in belangrijke mate beïnvloed door de mogelijkheden van de leefomgeving. Laboratoriumhuisvesting zou er daarom op gericht moeten zijn de muis de mogelijkheid te bieden om een breed repertoire aan natuurlijke gedragingen zoals exploratie, rusten, klimmen, lichaamsverzorging, foerageren, nestgedrag, en sociaal gedrag, te kunnen vertonen. De Council of Europe heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn een compromis tussen de behoeften van het dier en de praktische uitvoerbaarheid in een laboratoriumsetting. 

Gezonde en alerte muizen

Video: nestgedrag en huddling in muizen

Een zieke muis

Muizenpups in een kooi met nestmateriaal