Uitgelegd

Welzijnsdagboek

Een beschrijving van de gezondheidstoestand van het dier in de loop van het experiment. Uit deze status kan een indruk verkregen worden over al die aspecten die invloed hebben op het dierwelzijn in de tijd. Voor het bepalen van humane eindpunten is het welzijnsdagboek van essentieel belang. Voor het monitoren van de klinische status kan gebruik worden gemaakt van scoringslijsten.