Fysische omgevingsfactoren

Muizen hebben een relatief groot lichaamsoppervlak per gram lichaamsgewicht. Hierdoor zijn ze gevoelig voor grote schommelingen in de omgevingstemperatuur. Haarloze muizen, maar ook pups, zieke dieren en geopereerde dieren hebben een sterke voorkeur voor een wat hogere temperatuur of aan nestmateriaal dat beschutting biedt (zie video).

Luchtvochtigheid en ventilatie

Dieren zijn ook gevoelig voor grote schommelingen in luchtvochtigheid en ventilatiefrequentie. Aandoeningen van de ademhalingswegen kunnen met dergelijke schommelingen in verband worden gebracht. Extreem hoge en lage luchtvochtigheden moeten worden vermeden evenals snelle veranderingen daarin.

Ultrasone gevoeligheid

Muizen zijn daarnaast zeer gevoelig voor geluid van een hoge frequentie en ultrasoon geluid. Deze geluiden moeten worden voorkomen, in het bijzonder tijdens de rustfase, bij de toepassing van elektronische apparaten in de proefdierkamers. 

Gezonde naaktmuizen

Video: gezonde naaktmuizen