Sociaal gedrag

Muizen dienen bij voorkeur gehouden te worden in stabiele, harmonieuze groepen. Bij introductie van nieuwelingen in een groep of het verwijderen uit de groep van een of enkele dieren dient de sociale structuur opnieuw ingesteld te worden, wat aanleiding kan geven tot stressvolle conflicten.

Mannelijke agressie

Dominante mannetjes vertonen, ook bij afwezigheid van vrouwtjes, sterk territoriaal gedrag.
Dit kan aanleiding geven tot ernstige gevechten. Bij sommige stammen is de sociale huisvesting van mannelijke dieren om deze reden ook vrijwel onmogelijk. kooiverrijking en in het bijzonder het bieden van schuilmogelijkheden kan soms agressie verminderen.

Geurstoffen

In het sociale gedrag spelen geurstoffen; feromonen en urinemarkeringen een belangrijke rol. Geuren hebben een duidelijke invloed op de mate van agressiviteit. Zowel het ontbreken van (de geur van) nestmateriaal als de aanwezigheid van de geur van faeces/ urine kan tot een verhoogde mate van agressief gedrag leiden. 

Consequenties van een gevecht