Fysiologische parameters

Fysiologische normaalwaarden voor de muis kunnen worden onderverdeeld in milieufactoren, algemene fysiologische factoren en bloedwaarden en zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Milieufactoren

Milieufactoren (eenheid) Waarde
Temperatuur (ºC) 20-24*
Relatieve luchtvochtigheid (%) 55 ± 10
Ventilatie (luchtverversingen/uur)  10 - 20
Licht/donker (uren) 12-14 / 12-10
Minimaal vloeroppervlak kooi (cm2) 330
Minimaal vloeroppervlak kooi / dier van een bepaald gewicht (cm²)

60 (0-20 g)

70 (20-25 g)

80 (25-30 g)

100 (> 30 g)

Minimaal vloeroppervlak van fokdier met pups (cm²) 330
Minimale kooihoogte (cm) 12
Maximale lichtintensiteit dierkamer (gemeten op dierhoogte in lux) 60

*Een hogere temperatuur is nodig bij naakte muizen, pasgeboren dieren, bij geopereerde of zieke dieren en specifieke genetisch gemodificeerde stammen (gegevens gewijzigd van bron: Handboek Proefdierkunde; Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek- van Zutphen, Baumans en Ohl, 2001).

Algemene fysiologische parameters

Algemene fysiologische parameters (eenheid) Waarde
Volwassen gewicht (g)

 

20-40 (mannetje)

25-40 (vrouwtje)

Levensduur (jaren) 1-2
Hartslagfrequentie in rust (per min) 300-800
Ademhalingsfrequentie in rust (per min) 100-200
Lichaamstemperatuur (ºC) 36.5- 38.0
Aantal chromosomen (2n) 40
Lichaamsoppervlak (cm²)

36 (20 g)

130 (50 g)

260 (125 g)

Waterinname (ml/100 g/dag) 15
Geslachtsrijp (weken) 5 (mannetje en vrouwtje)
Fokrijp (weken) 8-10 (mannetje en vrouwtje)
Oestrische cyclus (dagen) 4 (2-9)
Oestrusduur (uren) 14
Draagtijd (dagen) 19 (18-21)
Nestgrootte (aantal pups) 6-12
Geboortegewicht (g) 0.5- 1.5
Speengewicht (g) en speenleeftijd (days) 10 and 21-28

Bloedwaarden

Bloedwaarden (eenheid) Waarde
Bloedvolume (ml/kg) 76-80
hemoglobine (g/100ml) 10-17
hematocriet (vol %) 39-49
Leukocyten (×1000/mm³) 5-12
Glucose (mg/100ml) 124-262