Zintuigen en communicatie

Ratten zijn nachtdieren en om die reden hebben ze een beperkt zicht. Ze vermijden plekken met een lichtintensiteit van > 25 lux. Ze hebben een goede geur- en geluidwaarneming. Dieren horen en zijn gevoelig voor ultrasoon geluid (>20kHz). Ratten communiceren met elkaar door feromonen en (ultrasone) vocalisaties. Van het geluid dat ze produceren wordt een frequentie van 20kHz geassocieerd met pijn of ongerief en een frequentie van 50kHz met situaties van verhoogd welzijn. In agressieve, sexuele en moeder/pup interacties worden specifieke ultrasone geluiden geproduceerd. Zie video's.

Feromonen

feromonen spelen een belangrijke rol in de communicatie van ratten. Ze waarschuwen soortgenoten voor gevaar, zijn belangrijk voor seksuele interacties, bepalen territoria, e.d. Evenals voor muizen, geldt ook voor ratten dat het reukorgaan het belangrijkste zintuig is.

Snorharen

Verder beschikken ratten over goed ontwikkelde snorharen. Buiging van de snorharen door aanraking of luchtverplaatsing zal tot een zenuwprikkel leiden die door de hersenschors worden geregistreerd.

Video 1: vocalisatie bij discomfort (20 kHz)

Video 2: vocaliseren bij verhoogd welzijn (50 kHz)