EFSA

De European Food Safety Authority (EFSA) geeft, in samenwerking met nationale autoriteiten en in overleg met stakeholders, objectief advies over allerlei onderwerpen met een directe of indirecte link aan voedselveiligheid, inclusief diergezondheid, dierenwelzijn en bescherming van planten. 

De activiteiten van EFSA op het gebied van dierenwelzijn worden uitgevoerd door een wetenschappelijk panel op gebied van diergezondheid en dierenwelzijn (Animal Health and Welfare, AHAW). Dit panel heeft op verzoek van de Europese Commissie een advies opgesteld over de biologie en het welzijn van dieren die voor experimentele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Hoofdstuk 4 uit dit advies (humane methods of killing animals) gaat over het toepassen van humane eindpunten. 

Meer informatie

Meer informatie over de EFSA en dierenwelzijn in te vinden op de website van EFSA.