Huisvesting

Uitgangspunt van de richtlijnen die de Council of Europe heeft opgesteld over huisvesting van proefdieren is dat het dier zo veel mogelijk zijn natuurlijke gedrag moet kunnen uitvoeren. De rat moet in de kooi kunnen rondlopen, zich kunnen oprichten om te exploreren (zie video 1) en moet een sociaal gedrag kunnen vertonen t.o.v. kooigenoten (zie video "sociaal gedrag in de rat" op de pagina Gezondheid en activiteit).

Ratten zijn in staat mensen individueel te herkennen. Het is daarom belangrijk dat ratten steeds door vertrouwde personen worden gehanteerd en verzorgd. kooiverrijking (zie video 2), zoals het gebruik van tissues, papier, buisjes of doosjes is nuttig en heeft vooral zin als dieren hiermee opgegroeid zijn.

Video 1: wassen en exploratiegedrag

Een etende rat

Video 2: kooiverrijking voor ratten