Uitgelegd

Scoringslijst

Formulier waarin klinische verschijnselen worden opgetekend ter vaststelling van het dierenwelzijn en toepassen van een wetenschappelijk (humaan) eindpunt.