Gezondheid en activiteit

De gezonde rat

De laboratoriumrat is de gedomesticeerde vorm van de soort Rattus Norvegicus. Deze soort leeft in ondiepe gangen en holen (zie video 1), meestal in de buurt van water. Het dier vermijdt open ruimten. Er zijn momenteel meer dan 400 outbred- en inteeltstammen, ieder met een eigen specifieke selectie van de genetische variëteit van de wilde rat. Een gezonde laboratoriumrat is alert, nieuwsgierig, gaat sociale interacties aan (zie video 2), ziet er doorvoed en verzorgd uit en maakt een levendige indruk. De mate van invulling die een rat aan de soorteigen gedragskenmerken kan geven, bepaalt voor een deel de welzijnstoestand van het dier. Kennis van het gedrag van de wilde rat is derhalve belangrijk omdat dit kan dienen als referentie voor het gedragsrepertoire van laboratoriumratten.

Ratten hebben een korte levensduur met een bijbehorende hoge stofwisseling, snelle geslachtsrijping en reproductie. In het algemeen hebben ze grote nesten.

Activiteit

De rat is een nachtdier. Door middel van exploratiegedrag oriënteert de rat zich op de omgeving (voedsel, dreiging). Ratten eten vooral in de donker periode wanneer ze het meest actief zijn. Ratten zijn knagers en zullen bijvoorbeeld hout en plastic kapot knagen. 

Ratten zijn sociaal levende dieren. Individuele huisvesting kan tot verveling en eventueel stereotiep gedrag leiden. Bij ad libitum voerverstrekking kunnen dieren makkelijk te vet worden.

De rat besteedt ongeveer 40% van de tijd aan vacht- en lichaamsverzorging, meestal na eten, drinken of exploreren. Een afname in de vachtverzorging wordt snel en duidelijk zichtbaar bij het gebied rond de anus en door de aanwezigheid van roodbruin secretum ('red tears') rond het oog en soms rond de neus, afkomstig uit de Harderseklier (zie foto).

Slechte vachtverzorging en de aanwezigheid van ´Red tears´ is veelal een eerste signaal voor gezondheidsproblemen. Bij oudere dieren is een slechtere vachtverzorging normaal.

Video 1: ondergronds habitat van de rat

Drie gezonde ratten. De dieren zijn alert, actief, en hebben een gladde en goed verzorgde vacht. De ontlasting in de kooi is van normale consistentie.  

Video 2: sociaal gedrag in de rat

Exploratiegedrag bij de rat.

Twee ratten met diarree. Het dier vooraan heeft een vuile, onverzorgde vacht en heeft gewichtsverlies (ingevallen flanken). Aan de linkerzijde van de kooi is een grote hoop van zachte ontlasting te zien.  

"Red tears"