Huisvesting

De muis is een nachtdier. Het nest en het holen- en gangensysteem waarin de dieren leven beschermen de wilde muis tegen omgevingsinvloeden (geluid, licht, vochtigheid en temperatuur) en tegen concurrenten en predatoren. Ook in de laboratoriumsetting bestaat in het geval van groepshuisvesting, concurrentie en kan de mens de predatorrol hebben.

Er bestaat dan ook bij de laboratoriummuis de behoefte aan een ‘natuurlijke omgeving’, de mogelijkheid tot graven en nestmateriaal (zie video 1). beddingmateriaal en materiaal dat gebruikt kan worden voor nestbouw (bijvoorbeeld tissues) is daarom het meest geschikt. Bij verschoning van de kooien is het belangrijk een deel van dit beddingmateriaal over te brengen naar de schone kooi, dit vanwege de geur van herkenning (zie video 2).

Huisvesting van muizen

Video 1: normaal sociaal gedrag in muizen

Video 2: schoonmaken van de kooi en overzetten van nestmateriaal