Uitgelegd

Sociaal gedrag

Alle gedragingen door een individueel dier in het bijzijn van andere dieren die door dat dier in een afgezonderde situatie niet worden vertoond, of niet op dezelfde manier worden vertoond.