Uitgelegd

Nestgedrag

Het gedrag van dieren, in het bijzonder de muis, dat er op gericht is om bij de aanwezigheid van geschikt kooiverrijkingsmateriaal een holletje of nest te maken.