Uitgelegd

Metabolisme

Stofwisseling. Het fysisch-chemisch proces in elk levend organisme, nodig voor groei en levensonderhoud. Voor metabolisme zijn de elementaire stoffen als zuurstof en voedingsstoffen nodig. Onbruikbare afbraakproducten worden afgegeven via o.a. urine, ontlasting, uitademingslucht.