Uitgelegd

Pijn

De negatieve zintuiglijke en emotionele ervaring die wijst op een bewustzijn bij het dier van beschadiging of dreiging van beschadiging van het lichaam. De negatieve ervaring brengt veranderingen in het gedrag en de fysiologie van het dier teweeg, die erop zijn gericht de schade te beperken of te vermijden, de kans op herhaling van de beschadiging te voorkomen en herstel te bevorderen.