Uitgelegd

Stress

De biologische reactie die een dier vertoont in een poging om te gaan met een bedreiging van zijn interne evenwicht (homeostase) door interne en externe stressoren. Indien het dier hier niet in slaagt (bijv. door chronische stress) kan dit leiden tot 'distress', resulterend in onvermogen om hier mee om te gaan, wat leidt tot slecht welzijn.