Uitgelegd

Hematocriet

Het volume van de rode bloedcellen in verhouding tot het totale bloedvolume.