Uitgelegd

Distress

Veelgebruikte Engelse term. Bedoeld wordt een nadelige situatie waarin het dier niet meer in staat is om zich biologisch succesvol aan te passen aan de stressoren waaraan hij wordt blootgesteld. Distress is aan de orde wanneer de stress zo heftig of langdurig is, dat er aanzienlijke veranderingen in de biologische functies noodzakelijk zijn om te kunnen overleven.