Uitgelegd

Reflex

Onwillekeurige reactie op een bepaalde prikkel.