Uitgelegd

Euthanasie

Doden door toepassing van methoden waarbij een snelle bewusteloosheid en dood intreedt zonder dat dit gepaard gaat met pijn of ongerief voor het dier. Euthanasiemethoden zijn onder te verdelen in mechanische en fysische methoden.