Uitgelegd

Anesthetica

Middelen die worden gebruikt om anesthesie te verkrijgen. Er bestaan lokale anesthetica waarbij perifere zenuwen worden uitgeschakeld (bijv. door lidocaine) en algehele anesthetica berustend op een omkeerbare en beheersbare onderdrukking van het centrale zenuwstelsel. Er bestaan injecteerbare anesthetica zoals ketamine en inhalatoire anesthetica zoals isofluraan.